1. Chi phí một đơn hàng ký gửi

Giải thích Bắt buộc Tùy chọn
1. Phí ship Trung Quốc Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Azlogistic tại Trung Quốc
2. Phí vận chuyển Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Azlogistic tại Việt Nam (Đơn vị Kg)
3. Phí kiểm đếm Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu
4. Phí đóng gỗ Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng
5. Phí đóng bọt khí Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức(*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không

2. Phí vận chuyển quốc tế

a. Bảng giá dịch vụ ký gửi hàng Trung Quốc – Hà Nội Việt Nam

Trọng lượng Hà Nội
> 100kg/tháng 25.000đ/kg
> 1 tấn/ tháng 24.000đ/kg

b. Bảng giá dịch vụ ký gửi hàng Trung Quốc – HCM, Đà Nẵng

Trọng lượng HCM
> 100kg/tháng 32.000đ/kg
> 1 tấn/ tháng 30.000đ/kg

Lưu ý:

Đối với những đơn hàng lẻ nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng Azlogistic sẽ không tính khối hoặc cân quy đổi trừ những đơn hàng quá khổ không đóng được vào bao hàng.

3. Phí đóng gỗ

Trọng lượng Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ/ kg đầu 1 tệ

4. Phí đóng bọt khí

Trọng lượng Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 10 tệ/ kg đầu 1.5 tệ